Internet Ombudsman - een dienst aangeboden door vrijwilligersorganisatie.

reddingsboei

Een project opgestart in 2005 met als bedoeling gedupeerden van eBay en andere veilingplatformen een forum te bieden en tevens ook voor oplossingen te zorgen. Het project groeide uit tot een volwaardige ombudsdienst waar eenieder met problemen in kader van een internet-transactie zijn klacht kon indienen. Het behandelen van de dossiers gebeurd op een vrijwillige basis, door enkele mensen die zich om het “leed” van anderen willen bekommeren.

Midden 2014, hebben wij inmiddels meer dan 1000 dossiers verwerkt. Doorheen de tijd hebben we ervaren dat in de meerderheid van de gevallen onvoorzichtigheid en blind vertrouwen oorzaak waren voor de problemen. Wij dringen dan ook aan om, indien het ongeloofwaardig lijkt, niet in te gaan op de voorstellen. Probeer steeds de tegenpartij te controleren op bestaan en echtheid, zoek via ondernemingsnummer of btw-nr in het desbetreffende land naar de echtheid van het bedrijf (zie Links). Meestal komt men snel te weten wie of wat er schuil gaat achter de zo mooi ogende website of aanbieding.


25 Juli 2015 : ecops.be niet meer actief ! Welk meldingspunt is er nog ?

Zeer opmerkelijk, zonder enige voorafgaande berichtgeving werd beslist om de site ecops.be, HET meldingspunt voor Internet criminaliteit, offline te brengen. We worden categoriek doorverwezen naar de website van de federale politie. Indien een burger nu melding wil maken van een cyber inbreuk zal zich moeten wenden tot zijn/haar wijkagent ! Begrijpe wie begrijpen kan !

Een reden om onze grieven hoorbaar en kenbaar te maken bij het grote publiek, met de steun van al diegenen die we hier bij onze Internet Ombudsman al hebben geholpen. In de komende dagen zullen we een voorstel opbouwen en voorleggen aan de betrokken overheden. Benieuwd hoe men daar zal op reageren.


1/6/2015 : Opmerkelijke toename van het aantal klachten !

Lees meer hier ...

Nieuws
Toename van het aantal klachten >>>
Nieuwe wet voor consumenten bescherming. >>>
Economische crisis oorzaak van meer ombudsman dossiers ? >>>
Stopzetting spamklachten dienst >>>
Uitbreiding Links pagina met extra informatie >>>
Eindelijk : 'Nood aan één grote ombudsdienst' >>>
Interessante tips ivm kopen op het web >>>
EU plaatst de aanpak van cybercriminaliteit in de kijker. >>>
Bedrog van reclameronselaars zoals TVV, DAD, etc. >>>
Ombudsmandiensten werden tijdelijk opgeschort. >>>