Internet Ombudsman - een dienst aangeboden door vrijwilligersorganisatie.

reddingsboei

Een project opgestart in 2005 met als bedoeling gedupeerden van eBay en andere veilingplatformen een forum te bieden en tevens ook voor oplossingen te zorgen. Het project groeide uit tot een volwaardige ombudsdienst waar eenieder met problemen in kader van een internet-transactie zijn klacht kon indienen. Het behandelen van de dossiers gebeurd op een vrijwillige basis, door enkele mensen die zich om het “leed” van anderen willen bekommeren.

Midden 2014, hebben wij inmiddels meer dan 1000 dossiers verwerkt. Doorheen de tijd hebben we ervaren dat in de meerderheid van de gevallen onvoorzichtigheid en blind vertrouwen oorzaak waren voor de problemen. Wij dringen dan ook aan om, indien het ongeloofwaardig lijkt, niet in te gaan op de voorstellen. Probeer steeds de tegenpartij te controleren op bestaan en echtheid, zoek via ondernemingsnummer of btw-nr in het desbetreffende land naar de echtheid van het bedrijf (zie Links). Meestal komt men snel te weten wie of wat er schuil gaat achter de zo mooi ogende website of aanbieding.


1/6/2015 : Opmerkelijke toename van het aantal klachten !

Lees meer hier ...

Evaluatie van onze diensten

Na 8 jaar effectieve werkzaamheden durven wij te stellen dat wij de gebruikers die "vertrouwen" stelden in onze diensten een weg naar een oplossing hebben gevonden. Niet steeds kunnen we een klacht volwaardig behandelen. In de meeste gevallen proberen we een aanzet te geven voor een mogelijke oplossing. Klachten omtrent bedrijven buiten België worden slechts uitzonderlijk behandeld. De complexiteit van het opzoeken van de aard en de oorsprong van die bedrijven vergt immers heel wat tijd en inspanningen.

Wij raden u dan ook aan om, als u toch een transactie (aankoop) in het buitenland wil plaatsen volgende aspecten te bekijken :

- de algemene voorwaarden grondig lezen;

- de bedrijfsgegevens natrekken in de mate van het mogelijke.

Niets steeds is een .be domein naam ook een Belgisch bedrijf. Desnoods kijkt u na bij www.dns.be wie achter de domein naam schuil gaat.

Nieuws
Toename van het aantal klachten >>>
Nieuwe wet voor consumenten bescherming. >>>
Economische crisis oorzaak van meer ombudsman dossiers ? >>>
Stopzetting spamklachten dienst >>>
Uitbreiding Links pagina met extra informatie >>>
Eindelijk : 'Nood aan één grote ombudsdienst' >>>
Interessante tips ivm kopen op het web >>>
EU plaatst de aanpak van cybercriminaliteit in de kijker. >>>
Bedrog van reclameronselaars zoals TVV, DAD, etc. >>>
Ombudsmandiensten werden tijdelijk opgeschort. >>>