Controle e-Commerce websites en diensten.

Naar aanleiding van de vele aanklachten die onze Internet Ombudsdienst heeft ontvangen, vooral de laatste maanden, hebben wij besloten om een extra service op te starten. We bemerken dat heel wat aankopen via e-Commerce (webshops) niet verlopen zoals de aankoper het verwacht. Ervan uitgaande dat de aankoper weinig of geen kennis noch ervaring heeft met dergelijke aankopen en daarenboven geen kennis heeft van de toepasbare wetgeving is ondersteuning in deze eerder een noodzakelijk kwaad.

1. Analyse verkoper - webshop.

Heel wat webshops zijn actief onder een .be domein naam. Hiermee vooral vertrouwen zoekend bij de aankoper. Immers, een .be zou dus betekenen dat het om een Belgisch bedrijf gaat. Maar dat is niet altijd zo. Wetende dat om het even wie van om het even waar een .be domein naam kan registreren geeft dus geen zekerheid omtrent de identiteit van de verkoper. Het is dus belangrijk om na te gaan wie de effectieve eigenaar is van die domein naam. Dit kan men doen door naar de DNS website te gaan en daar de domein naam waarop de webshop wordt aangeboden op te zoeken. Is de identiteit van de domein naam houder niet zichtbaar, gelieve dan uitermate voorzichtig te zijn. Zoek ook eens op google met de naam van de website.

2. Controle op de webshop van adres en identiteit van verkoper.

Op de site zelf is meestal ook wel enige informatie omtrent de verkoper te vinden. Doch niet altijd en tot overmaat van ramp zijn er nog een behoorlijk aantal die geen enkel adres noch identiteitsgegevens vrijgeven. Dan wordt het uiteraard moeilijk voor de koper om na te gaan wie of wat zich achter deze webshop schuil houdt.

3. Verkoopsvoorwaarden nalezen.

Verkoopsvoorwaarden bevatten meestal heel wat informatie omtrent de identiteit en voorwaarden onder dewelke men een aankoop kan doen op die bepaalde webshop. Maar ook hier moeten we soms vaststellen dat er geen correcte informatie te vinden is met uiteraard alle gevolgen daaraan verbonden.