Internet Ombudsman - een dienst aangeboden door vrijwilligersorganisatie.

reddingsboei

Een project opgestart in 2005 met als bedoeling gedupeerden van eBay en andere veilingplatformen een forum te bieden en tevens ook voor oplossingen te zorgen. Het project groeide uit tot een volwaardige ombudsdienst waar eenieder met problemen in kader van een internet-transactie zijn klacht kon indienen. Het behandelen van de dossiers gebeurde op een vrijwillige basis, door enkele mensen die zich om het “leed” van anderen wilden bekommeren.

Door toedoen van het ontbreken van enige subsidiëring hebben wij besloten om onze ombudsdiensten stop te zetten. Het vrijwilligerswerk waarop deze diensten gebaseerd waren kan niet langer zonder subsidiëring. Daarenboven zijn er inmiddels diensten opgestart waar men als "slachtoffer" terecht kan voor het aanmelden van klachten.


Klachten met betrekking tot Belgische partijen kunnen best worden aangemeld bij de 'economische inspectie' - FOD Economie. Dit kan eventueel ook online gebeuren via deze link. Voor klachten of meldingen met niet Belgische partijen kan men terecht bij het Europees Centrum voor de Consument (ECC). 

Wij blijven uiteraard de problemen rond malafide praktijken en illegale activiteiten verder op de voet volgen en desgevallend de bevoegde instanties om de nodige acties vragen.


Midden 2014, hadden wij inmiddels meer dan 1000 dossiers verwerkt. Een jaar later zitten we aan 1160 dossiers. Doorheen de tijd hebben we ervaren dat in de meerderheid van de gevallen onvoorzichtigheid en blind vertrouwen oorzaak waren voor de problemen. Wij dringen dan ook aan om, indien het ongeloofwaardig lijkt, niet in te gaan op de voorstellen. Probeer steeds de tegenpartij te controleren op bestaan en echtheid, zoek via ondernemingsnummer of btw-nr in het desbetreffende land naar de echtheid van het bedrijf (zie Links). Meestal komt men snel te weten wie of wat er schuil gaat achter de zo mooi ogende website of aanbieding. Probeer ook de domein naam eigenaar te achterhalen. Kijk naar de extensie (.be bv) en probeer bij de registry na te gaan wie de eigenaar is. Voor de .be kan dit bij www.dnsbelgium.be, voor .nl is dit www.sidn.nl en voor de .eu kan je dit bij http://www.eurid.eu/en/whois-search.

Nieuws
ecops.be niet meer actief ! Welk meldingspunt is er nog ? >>>
Toename van het aantal klachten >>>
Nieuwe wet voor consumenten bescherming. >>>
Economische crisis oorzaak van meer ombudsman dossiers ? >>>
Stopzetting spamklachten dienst >>>
Uitbreiding Links pagina met extra informatie >>>
Eindelijk : 'Nood aan één grote ombudsdienst' >>>
Interessante tips ivm kopen op het web >>>
EU plaatst de aanpak van cybercriminaliteit in de kijker. >>>
Bedrog van reclameronselaars zoals TVV, DAD, etc. >>>