Internet Ombudsman nu op eigen domeinnaam met online beheer van dossiers.

We hebben nog moeite nog inspanningen gespaard om u nog beter ten dienste te kunnen staan. Na 3 jaar intensief beheer van klachten hebben we besloten om onze diensten onder te brengen in een afzonderlijk departement met een eigen domein naam : internetombudsman.be. Maar dit is niet de belangrijkste verandering.


De laatste 6 maanden van 2008 hebben we gemerkt dat het aantal klachten bleef toenemen, ook de complexiteit van de klachten verhoogde. Reden voor ons om meer aandacht te gaan besteden aan de behandeling van de klachten.

 

We hebben gekozen voor een online behandeling en opvolging, zodat iedere klager zijn dossier ook zonder ons te contacteren kan opvolgen. En ons tevens kan helpen bij het verzamelen van de nodige informatie en aanwijzingen om een oplossing te vinden voor het aangehaalde probleem. We stelden ook vast dat er meer en meer dezelfde klachten binnen liepen, wat uiteraard leidt tot specifieke behandelingsmethodes. In de komende weken zullen we uitvoerig informeren over de binnen gekomen klachten en hun afhandelingswijze. Zo kunnen we andere Internet gebruikers behouden van frauduleuze praktijken.

4192 keer gelezen