Bedrog van reclameronselaars zoals TVV, DAD, etc.

De diensten van FOD Economie, Economische inspectie, heeft een uitgebreide lijst van bedrijven die zich schuldig maken aan bedrog door de zogenaamde portaalsites of directory sites. U kan meer informatie vinden op de url : http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/arnaques/Bedrog_beroepsgidsen_reclame-inlassingen_domeinnamen/index.jsp


8295 keer gelezen