EU plaatst de aanpak van cybercriminaliteit in de kijker.

De voorbije weken hebben we geregeld berichten en informatie ontvangen uit de EU contreien. Onder meer het rapport van de Council of Europe rond cyber criminaliteit in de EU maar ook de uitspraken van EU commissarissen Neelie Kroes en Viviane Reding geven duidelijk aan dat acties ondernomen dienen te worden.

Voor nationale acties kijken we uit naar de nieuwe regering die toch wel duidelijk aangeeft strijd te willen leveren tegen de fraude. En daar moet dan zeker ook de cyber fraude worden geplaatst. Tijdens het voorbije jaar hebben we vooral vastgesteld dat heel wat webshops worden opgezet waarbij de identiteit van de aanbieders meer dan vaag is. Telkens we dergelijke toestanden bemerken geven we dit dan ook door aan de economische inspectie. Uiteraard heeft die dienst meer dan alleen maar deze dossiers te behandelen en lijkt het ons aangewezen om dit binnen de nieuwe structuur van fraudebestrijding op te nemen. Wij zullen dan ook in de komende dagen enkele voorstellen formuleren en voorleggen aan onze overheidsinstanties.


7237 keer gelezen