Stopzetting spamklachten dienst

Sinds 15/6/2012 hebben wij de spamklachten meldingen stopgezet. Slechts zeer uitzonderlijk werd ons nog melding gemaakt van spamberichten. Anderzijds moeten wij ook onze diensten beperken temeer we enkel zijn toegewezen op vrijwilligerswerk en wij van geen enkele instantie subsidie noch funding krijgen. Mocht u nog vragen hebben omtrent de spamregelgeving kan u altijd terecht op http://economie.fgov.be/nl/consument/Internet/elektronische_handel/Spamming/


6833 keer gelezen