ecops.be niet meer actief ! Welk meldingspunt is er nog ?

Zeer opmerkelijk, zonder enige voorafgaande berichtgeving werd beslist om de site ecops.be, HET meldingspunt voor Internet criminaliteit, offline te brengen. We worden categoriek doorverwezen naar de website van de federale politie. Indien een burger nu melding wil maken van een cyber inbreuk zal zich moeten wenden tot zijn/haar wijkagent ! Begrijpe wie begrijpen kan !

Een reden om onze grieven hoorbaar en kenbaar te maken bij het grote publiek, met de steun van al diegenen die we hier bij onze Internet Ombudsman al hebben geholpen. In de komende dagen zullen we een voorstel opbouwen en voorleggen aan de betrokken overheden. Benieuwd hoe men daar zal op reageren.


2976 keer gelezen