Nieuws - News - Nouvelles
RSS Feed
ecops.be niet meer actief ! Welk meldingspunt is er nog ?  (25/07/2015)

Zeer opmerkelijk, zonder enige voorafgaande berichtgeving werd beslist om de site ecops.be, HET meldingspunt voor Internet criminaliteit, offline te brengen. We worden categoriek doorverwezen naar de website van de federale politie. Indien een burger nu melding wil maken van een cyber inbreuk zal zich moeten wenden tot zijn/haar wijkagent ! Begrijpe wie begrijpen kan !

Een reden om onze grieven hoorbaar en kenbaar te maken bij het grote publiek, met de steun van al diegenen die we hier bij onze Internet Ombudsman al hebben geholpen. In de komende dagen zullen we een voorstel opbouwen en voorleggen aan de betrokken overheden. Benieuwd hoe men daar zal op reageren.

Toename van het aantal klachten  (01/06/2015)

Sinds begin dit jaar is er een toename van het aantal ingediende klachten. En de laatste 2 maanden (april/mei) zet deze stijging zich door. Daaruit moeten we besluiten dat de consument nog steeds onvoldoende geÔnformeerd is over de werking van de meeste webshops, wat het betekend een webshop met een .be domein naam.

Voor ons het signaal om nog maar eens de alarmbel te luiden. Onze overheden doen der duidelijk weinig of niets aan, komen steeds maar "pronken" met succesverhalen terwijl de gewone consument - internetgebruiker in de kou blijft staan. De controle op het gebruik van webshops met een .be extensie blijft uit en laat dus aan malafide partijen toe om misbruik te maken van het vertrouwen.

Economische crisis oorzaak van meer ombudsman dossiers ?  (17/12/2013)

De economische crisis heeft er voor gezorgd dat mensen nu ook makkelijker en frequenter naar goedkopere producten en diensten zoeken. Als gevolg daarvan komen sites waar goedkope(re) producten worden aangeboden uiteraard meer in de kijker te staan. Ook de 2de hands websites zijn populairder dan ooit.

Toch is niet alles even mooi en reŽel als het eruit ziet. Websites waar het moeilijk is een adres in BelgiŽ van te vinden is op zich al verraderlijk. Kijk steeds goed uit naar de contactgegevens. Vind je die niet ga dan in elk geval de Algemene voorwaarden nalezen. Meestal vind je daar wel een indicatie naar de oorsprong van de website. Laat je zeker niet misleiden door slecht Nederlandstalige pagina's. Veelal gaat het om een site die slechts 1 doelstelling heeft : potentiŽle klanten misleiden. Uit de dossiers die we de laatste 6 maanden hebben ontvangen kunnen we afleiden dat heel wat mensen door de oh zo mooie aanbiedingen toch een bestelling plaatsen. ... lees meer ...

Nieuwe wet voor consumenten bescherming.  (16/12/2013)

Minister van Economie en Consumentenzaken Johan Vande Lanotte heeft ervoor gezorgd dat consumenten vanaf nu de mogelijkheid krijgen om hun krachten te bundelen. Met een groepsvordering kunnen ze de rechten die ze als consument hebben voortaan samen afdwingen. Niet steeds heeft de consument de kans om zijn rechten te laten gelden bij het aangaan van een verkoopsovereenkomst. Onder meer het verzakingsrecht is frequent miskent; heel wat websites bevatten nog verkeerde informatie. De meeste gedupeerden stappen zeer uitzonderlijk naar de rechtbank. En net daar heeft Vande Lanotte gezorgd voor een oplossing.

ďDaar zijn verschillende redenen voorĒ, legt Johan Vande Lanotte uit. ďVaak voelt de consument zich niet sterk genoeg om in zijn eentje de stap naar de rechtbank te zetten. Of wordt hij afgeschrikt door de onzekere afloop, de duurtijd en de kostprijs van een gerechtelijke procedure die vaak niet opweegt tegen het bedrag dat wordt betwist.Ē

De procedure bestaat uit een groepsvordering waarbij een erkende consumentenorganisatie voor meerdere klanten tesamen een procedure kan opstarten. Een interessante formule die wij, Internet Ombudsman, zeker eens gaan bespreken met de betrokken minister.

Wordt vervolgd.

Stopzetting spamklachten dienst  (16/06/2012)

Sinds 15/6/2012 hebben wij de spamklachten meldingen stopgezet. Slechts zeer uitzonderlijk werd ons nog melding gemaakt van spamberichten. Anderzijds moeten wij ook onze diensten beperken temeer we enkel zijn toegewezen op vrijwilligerswerk en wij van geen enkele instantie subsidie noch funding krijgen. Mocht u nog vragen hebben omtrent de spamregelgeving kan u altijd terecht op http://economie.fgov.be/nl/consument/Internet/elektronische_handel/Spamming/

Uitbreiding Links pagina met extra informatie  (15/05/2012)

Kijk even naar onze pagina Links. We hebben nog extra links toegevoegd waardoor je zelf kan nagaan of de handelaar waarmee je desgevallend zaken wil doen wel effectief bestaat.

Eindelijk : 'Nood aan ťťn grote ombudsdienst'   (11/01/2012)

Met enige opluchting lazen we in De Standaard de titel 'Nood aan één grote ombudsdienst'. En onze reactie was dan ook dadelijk : EINDELIJK. In het artikel lezen we ondermeer volgende verklaring van minister Vande Notte :

'Het aantal ombudsmannen en geschillencommissies krijg je zelfs niet op één bladzijde', klinkt het. 'Zo hebben we een aantal ombudsmannen, maar dat is heel erg verdeeld, energie, reizen, meubels enzovoort. Ook de geschillencommissies zijn erg gefragmenteerd, waardoor mensen daar gewoon niet aan denken als ze er echt op hebben.' 'Al die afzonderlijk diensten zijn dus niet de goede manier', aldus de minister.

Onze inspanningen zijn dan blijkbaar toch niet voor niets. Sinds 2005 hebben wij ons ingezet om een klankbord te zijn voor de consumenten die nergens terecht kunnen met hun klachten rond internet transacties. Uiteindelijk hebben wij in de voorbije 6 jaar toch zo'n 800 dossiers binnen gekregen waaraan we in vele gevallen ook niet echt een oplossing kunnen bieden omwille van het feit dat de tegenpartij niet in België, zelfs meestal niet in Europa is gevestigd. Regelgeving is dan ook noodzakelijk om cross-border toestanden te kunnen behandelen.

Verder lezen we ook :

'We moeten daar een andere structuur aan geven, want de toepassing van onze wetgeving verloopt momenteel niet zoals het hoort', besluit Vande Lanotte. Hij stelt voor om 'één grote ombudsdienst voor consumenten te maken', die de drie functies samenbrengt.

Kunnen we alleen maar beamen. En liefst vandaag nog ...

Consumentenorganisaties Oivo en Test-Aankoop verwelkomen het initiatief. 'Het is voor consumenten dikwijls niet eenvoudig om door de bomen het bos te zien', klinkt het bij Oivo. 'Zo'n portaal wijst de consumenten de weg en toont hen waar ze met hun klachten en problemen terechtkunnen', aldus Test-Aankoop. De organisatie pleit wel voor een aparte, bijkomende koepelstructuur voor de geschillencommissies, zoals dat al langer in Nederland bestaat.

Zoals meermaals al het geval is geweest wordt onze organisatie te frequent vergeten in de vermeldingen. Graag geven wij ook onze visie op deze zaken en willen wij beslist mee aan de tafel gaan om naar oplossingen te werken, niet alleen maar om te praten. Want daar heeft de getroffen consument weinig aan. Geen woorden maar daden ... zoals wij nu al 6 jaar doen !!

EU plaatst de aanpak van cybercriminaliteit in de kijker.  (17/12/2011)

De voorbije weken hebben we geregeld berichten en informatie ontvangen uit de EU contreien. Onder meer het rapport van de Council of Europe rond cyber criminaliteit in de EU maar ook de uitspraken van EU commissarissen Neelie Kroes en Viviane Reding geven duidelijk aan dat acties ondernomen dienen te worden.

Voor nationale acties kijken we uit naar de nieuwe regering die toch wel duidelijk aangeeft strijd te willen leveren tegen de fraude. En daar moet dan zeker ook de cyber fraude worden geplaatst. Tijdens het voorbije jaar hebben we vooral vastgesteld dat heel wat webshops worden opgezet waarbij de identiteit van de aanbieders meer dan vaag is. Telkens we dergelijke toestanden bemerken geven we dit dan ook door aan de economische inspectie. Uiteraard heeft die dienst meer dan alleen maar deze dossiers te behandelen en lijkt het ons aangewezen om dit binnen de nieuwe structuur van fraudebestrijding op te nemen. Wij zullen dan ook in de komende dagen enkele voorstellen formuleren en voorleggen aan onze overheidsinstanties.

Interessante tips ivm kopen op het web  (17/12/2011)

Op de website van DE TIJD (13/12/2011) kan je een tiental zeer interessante tips vinden bij kopen op het web (vooral nu met de kerstperiode). Het artikel van de hand van  Michel van der Ven geeft, in zeer duidelijke taal, een tiental uitermate interessante raadgevingen die men als online aankoper best in acht neemt. Wij liften uit deze lijst vooral volgende tips :

3. Opgelet met de ‘deal van de eeuw’. Sommige aanbiedingen zijn te mooi om waar te zijn, wat kan wijzen op oplichterij. Neem bij twijfel even een kijkje op een site waar je prijzen kan vergelijken. Is het verschil opvallend groot, wees dan op je hoede.

4. Vertrouw alleen beveiligde transacties. De webpagina waar je de betaalgegevens invoert moet beginnen met https of shttp.

7. Betalen bij levering blijft het veiligst, maar die methode wordt slechts zelden aangeboden. Op nummer twee staat de kredietkaart. Zelfs in geval van fraude zal de verzekering van de bank de geleden schade meestal vergoeden.

De volledige lijst alsook het artikel vind je op http://blogs.tijd.be/tzine/2011/12/veilig-kerstshoppen-op-het-internet-zo-doe-je-dat.html#ixzz1gnLgHxVB

 

Bedrog van reclameronselaars zoals TVV, DAD, etc.  (27/03/2011)

De diensten van FOD Economie, Economische inspectie, heeft een uitgebreide lijst van bedrijven die zich schuldig maken aan bedrog door de zogenaamde portaalsites of directory sites. U kan meer informatie vinden op de url : http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/arnaques/Bedrog_beroepsgidsen_reclame-inlassingen_domeinnamen/index.jsp

Ombudsmandiensten werden tijdelijk opgeschort.  (21/03/2011)

Door gebrek aan voldoende resources werden de diensten van onze Internet Ombudsman tijdelijk stopgezet. Vanaf heden worden deze diensten opnieuw geactiveerd en zullen wij, in de mate van het mogelijke, de dossiers binnen de 48 uur beantwoorden. Wij bieden deze diensten echter zonder enige garantie, daar wij door geen enkele instantie worden gesubsidieerd noch worden gesponsord door bedrijven of andere organisaties.

ISOC Belgium in de studio bij Peeters & Pichal  (17/03/2010)

Bedrog nummer 13 zal de meeste Peeters & Pichal-luisteraars bekend voorkomen: SPAM.  Je kreeg dit soort ongewenste mailberichten ongetwijfeld ook al je in mailbox?

Hoe raak je er vanaf? En wat als je op die mails antwoordt? Rudi Vansnick weet er meer over. Met de Internet Society streeft hij naar een stabiel en veilig internet dat toegankelijk is voor iedereen.

Hopelijk hebben we hiermee voldoende aandacht gekregen om de spam uit Belgische bron aan te pakken. In de komende weken zullen we extra aandacht besteden aan de klachten die ons worden overgemaakt.

Uw klachten ivm spam kan u sturen naar abusespam@isoc.be of via ons klachtformulier. Liefst indien mogelijk ook de header meesturen.

Opletten met Facebook meldingen Password Reset  (17/03/2010)

Nice try maar niet met mij. De mail klinkt als volgt :

Onderwerp :  Facebook Password Reset Confirmation NR.2546

Inhoud :

Hey rudi ,

Because of the measures taken to provide safety to our clients, your password has been changed.
You can find your new password in attached document.

Thanks,
The Facebook Team.


Er is ook nog een .zip bestand aangehecht.

Laat u niet vangen aan deze valse emails. Open evenmin het aangehechte bestand. Verwijder dergelijke emails onmiddellijk.

Radio1 Peeters & Pichal besteden aandacht aan internetfraude.  (04/03/2010)

Sinds enkele dagen hebben Peeters & Pichal Peeters & Pichaleen programma gestart dat in 20 delen de meest schokkende toestanden van bedrog zal toelichten met getuigenissen van slachtoffers. Op 2 maart kwamen de bedrijvengidsen aan bod, uiteraard een thema dat ook de aandacht van ISOC Belgium krijgt. Meer zelfs, we blijven hier aandringen bij de overheid om in te grijpen (zie nieuws Ondernemingsportaal België).

Vandaag, donderdag 4 maart, kregen we een oproep van de radiomakers om eventueel getuigenissen aan te brengen voor het thema datingsites. Uit onze databank (Internet Ombudsman) hebben we een selectie kunnen maken en hebben de contactgegevens, na goedkeuring van de persoon in kwestie, ook overgemaakt aan de redaktie. Hopelijk worden we niet vergeten en worden de inspanningen die we al jaren leveren om burger evenzeer als onze overheden bewust te maken van de nood aan een degelijk orgaan die deze dossiers moet behandelen. Uiteraard stellen wij onszelf als eerste kandidaat om deze taak uit te voeren.

Variante Ondernemingsportaal BelgiŽ nu ook in de medische sector TEMDI.  (26/02/2010)

The European Medical  DirectoryLucratieve acties worden snel opgevist door allerhande malafide personen. Inmiddels kennen we al 2 grote boosdoeners in de categorie "dure databanken" of hoe moeten we anders "Belgisch Internet Register" of "Ondernemingsportaal België" benoemen. Een nieuwe, even malafide partij, is opgedoken onder de naam The European Medical Directory (TMDI) opererende vanuit Portugal. Net zoals voorgaande tracht men de ontvanger van de brief te verleiden tot het terugsturen van het formulier. En inderdaad, net zoals de vorige 2 tekent men voor een contract van 3 jaar aan een prijs van 957 euro. Men weze dus verwittigd.

Meer details rond de beruchte Directory scams vindt u hier

Ondernemings-portaal BelgiŽ bij het parket beland.  (22/02/2010)

De activiteiten van TVV GmbH, beter gekend onder Ondernemingsportaal België, kunnen niet ongestraft blijven duren. In de voorbije weken werden wij zowat overstelpt met klachten van gedupeerden. Eén van de gedupeerden heeft klacht neergelegd bij het parket en heeft ISOC Belgium opgeroepen om te getuigen in deze zaak. Uiteraard hebben wij toegezegd en zullen wij trouwens van de gelegenheid gebruik maken om een reeks dossiers aan het bundel toe te voegen.

Aanstaande vrijdag hebben wij een gesprek met minister van economische zaken Van Quickenborne en zullen wij van de gelegenheid gebruik maken om dit dossier ook op de agenda te brengen. Ook staatssecretaris voor de coördinatie van de fraudebestrijding Carl De Vlies zullen wij op de hoogte brengen en desgevallend om de nodige steun vragen. Hopelijk komt er snel een einde aan deze malafide praktijken die slechts één doel hebben : mensen misleiden en daaruit geld kloppen;

Nieuw logo en nieuwe aanpak voor nog betere resultaten.  (16/02/2010)

LogoInmiddels 5 jaar ervaring in de behandeling van klachten van Internet gebruikers, die onachtzaam zijn omgesprongen met de hen aangeboden informatie. Meestal ter goeder trouw maar daarom niet minder riskant. Om nog beter en efficiënter te kunnen optreden hebben wij onze diensten aangepast en deels uitgebreid. Daarbij hebben we ook direct maar eens een ander logo aangemaakt voor onze service, eentje die iets meer nog onze doelstelling weergeeft.

Nieuwe service - pre-aankoop audit webshop - eCommerce site.  (15/02/2010)

Naar aanleiding van de vele aanklachten die onze Internet Ombudsdienst heeft ontvangen, vooral de laatste maanden, hebben wij besloten om een extra service op te starten. We bemerken dat heel wat aankopen via e-Commerce (webshops) niet verlopen zoals de aankoper het verwacht. Ervan uitgaande dat de aankoper weinig of geen kennis noch ervaring heeft met dergelijke aankopen en daarenboven geen kennis heeft van de toepasbare wetgeving is ondersteuning in deze eerder een noodzakelijk kwaad.

Meer info vindt u hier.

Ondernemings-portaal BelgiŽ zorgwekkende toestand  (09/01/2010)

Na onze melding in oktober van de activiteiten van TVV GmbH onder de benaming Ondernemings-portaal België is onze ombudsdienst steeds meer en meer aangesproken door (mogelijke) slachtoffers van de sluwe handelswijze van TVV GmbH. Immers, meer dan een maand na het terugsturen van het formulier sturen zij een factuur voor hun zogezegde prestaties. Velen weten niet hoe op deze situatie te reageren. We veronderstellen dat er heel wat bedrijven en organisaties zijn die de factuur betalen. Maar het kan ook anders. Protesteer de factuur volgens de geijkte vorm met vermelding van het feit van misbruik van vertrouwen en misleidende informatie. Een type protestbrief vindt u hier.

Nieuw verleidelijk aanbod Ondernemings-portaal BelgiŽ met hoge kost : 987 euro  (17/10/2009)

Donderdag 15 oktober 2009 kregen weerom vele Belgische burgers, bedrijven en verenigingen een of meerdere grijze omslagen in de bus. Opmerkelijk, ze gelijken sterk op de beruchte DAD omslagen. En ja hoor, net als het fameuze Belgisch Internet Register van de eveneens Duitse firma uit Hamburg DAD GmbH. Nu gaat het om TVV Tele Verzeichnis Verlag GmbH eveneens in Hamburg gevestigd. Net als bij het beruchte Belgisch Internet Register gaat het hier om misleidende reclame onder de titel Ondernemings-Portaal België. De omslag die bijgevoegd is verwijst naar een adres op EMC Brucargo te Zaventem. Men weze verwittigd ... naar de prullenmand deze brieven.

Op de website van www.ondernemings-portaal-belgie.be hebben we snel even een opzoeking gedaan op Internet Society en ja hoor ... de database is al actief en ingevuld ...

Ombudsman wordt overstelpt met vele klachten ook buiten Internet context  (09/10/2009)

In de voorbije 3 maanden hebben wij meer en meer klachten ontvangen die weinig of geen verband hadden met Internet. Soms kregen we zelfs telefoons voor advies bij immo-dossiers, financiële problemen, etc. Hierop moeten wij spijtig genoeg negatief antwoorden. Dit is niet de doelstelling van onze opzet.

We bemerken een gestadige groei van klachten, enerzijds vooral te wijten aan de financiële crisis(men zoekt al makkelijker naar een 2de hands product, anderzijds ook te wijten aan het sosm wel blinde vertrouwen dat mensen hebben in internet webshops, zowel internationaal als nationaal.

Een controle op de identiteit van de aanbieder zou een VAST proces moeten zijn bij de beslissing om online iets aan te kopen. Wij kunnen dit niet genoeg benadrukken. In de komende maand november zullen we wat analytisch materiaal uitwerken zodat online kandidaat kopers een beter beeld kunnen krijgen van mogelijke problemen.

Klachten in verband met telecom operatoren.  (26/03/2009)

De voorbije weken kregen we klachten in verband met telecom operatoren en meer bepaald rond facturaties. Gezien dit niet rechtstreeks met onze activiteiten te maken heeft, en er uiteraard een Telecom Ombudsman bestaat bij onze overheidsdiensten verwijzen we dan ook graag naar de website http://www.ombudsmantelecom.be/xml/index_nl.html

 

DAD GmbH - Belgisch Internet Register opnieuw zeer actief.  (26/03/2009)

26 Maart 2009,

 

De meldingen rond de activiteiten van DAD GmbH (Belgisch Internet Register) stromen opnieuw binnen. Het Duitse bedrijf heeft duidelijk maar één doel : zoveel mogelijk "slachtoffers" bedreigen met aanmaningen zodat ze uiteindelijk toch het gevraagde bedrag zouden betalen. Die aanmaningen zijn wel degelijk in het Nederlands, alle andere correspondentie die DAD GmbH voert is in het Engels of Duits, dan kennen ze plots geen Nederlands meer.

 

Wij raden dan ook iedereen aan om achtzaam te zijn en geen enkel document van deze firma te ondertekenen. Er zijn procedures lopende bij de overheid, doch er is geen informatie omtrent de afhandeling van deze toestanden.

Ombudsman elektronisch platform operationeel.  (10/02/2009)

Na de migratie zijn her en der nog wat kleine foutjes opgedoken. Deze fouten zijn nu opgelost. In de komende dagen zullen wij nog enkele uitbreidingen voorzien voor specifieke gevallen.

Internet Ombudsman nu op eigen domeinnaam met online beheer van dossiers.  (20/01/2009)
We hebben nog moeite nog inspanningen gespaard om u nog beter ten dienste te kunnen staan. Na 3 jaar intensief beheer van klachten hebben we besloten om onze diensten onder te brengen in een afzonderlijk departement met een eigen domein naam : internetombudsman.be. Maar dit is niet de belangrijkste verandering.