Directory scams

Directory scams doken voor het eerst massaal op in België eind 2005. De eerste versie, die snel aan bekendheid won, was het Belgisch Internet Register van DAD GmbH in Hamburg (Duitsland). Op korte tijd hadden ze massaal de ;be domein naam bezitters aangeschreven en een groot aantal trapte dan ook in de val. Waarom ging het ?

belgisch internet registerOnder de benaming Belgisch Internet Register verstuurd DAD GmbH uit Hamburg brieven met vermelding van uw bedrijfsgegevens. Het formulier is dusdanig opgevat dat men geneigd is in de eerste plaats aan te nemen dat het om een echt register gaat. De gegevens zijn meestal ook verkeerd zodat men het formulier dan ook verbeterd en teruggestuurd. Wie de kleine tekst onderaan het formulier niet heeft gelezen heeft dan ook die brief ondertekend teruggestuurd met als gevolg de ontvangst van een factuur van zowat 1000 euro. De factuur krijgt men pas een kleine maand later, wat ook weerom fijn is uitgekiemd. De verrassing is dan ook groot bij de ontvangst van die factuur. Protesteerd men de factuur dan krijgt men vrij snel een antwoord maar dan wel niet meer in het Nederlands maar in het Engels of Duits. Toch wel opmerkelijk dat ze dan plots geen Nederlands meer kennen.

TVV Ondernemingsportaal BelgiëRecenter dook een variante op : Ondernemingsportaal Belgie van TVV GmbH eveneens uit Hamburg. Opnieuw is het zeer fijn in mekaar gezet en trappen er opnieuw heel wat mensen in de val. Door ons snel optreden, de berichtgeving op onze websites en naar de media toe, is de schade weliswaar beperkt.

Vrij handelen voor deze partijen ?

Opmerkelijk in deze zaak is het feit dat beide bedrijven in Hamburg zijn gevestigd. Na wat internationaal zoekwerk valt het ons trouwens ook op dat zowel DAD als TVV bij de rechters in Duitsland in ongena vallen en meestal worden veroordeeld. Toch blijft het handeltje draaien. Tot dusver is er geen daadwerkelijk optreden geweest noch van nationale noch van internationale overheden. Er zijn wel enkele debatten gevoerd op het Europees Parlement maar verder dat gesprekken en discussies is men niet gekomen.Blijkbaar rukken de misdadigers verder op en proberen zij ook hun slag te slaan in andere en in meer specifieke sectoren.

The European Medical  DirectoryTijdens onze zoektocht hebben we ook nog varianten gevonden, waaronder bv de medische databank The European Medical Directory (TMDI) gevestigd in Portugal. Hun techniek is vrij gelijklopend, weliswaar met dien verstande dat het hier gaat om een medische databank en dan ook niet direct de klassieke consument of verening aanspreekt.

Buitenland.

Deze gevallen duiken ook op in het buitenland. De website www.stopecp.org geeft heel wat informatie over de scam gebeurtenissen in diverse landen. STOPECP staat voor Stop The European City Guide. Hun doelstelling is zoveel mogelijk bekendheid te geven aan de problemen van de malafide bedrijfsgidsen en databanken die enkel maar tot doel hebben snel veel en groot geld te verdienen.

Actie van overheid gevraagd.

We kunnen niet langer bij de pakken blijven zitten. Het is noodzakelijk dat onze overheidsdiensten, bevoegd voor deze materie, snel tot actie overgaan wil men vermijden dat het niet meer te stoppen valt. De eindeloze situatie van spam voor ogen houdende zou dit fenomeen, directory scams, wel eens een even grote miserie kunnen worden.

In de komende weken zullen wij met STOPECP verder contact nemen en onze acties aan de hunne trachten te koppelen. Desgevallend zullen we dit dossier naar de EU brengen en onze Europese parlementairen vragen om de koe bij de horens te vatten. Eerder zullen wij niet rusten.

Internet ombudsman - 27/02/2010.