Klachten - Informatie.

De Belgische Internet gebruiker, die zich benadeeld voelt, voelt zich soms nogal verloren in de wereld van administratie. In 2005 hebben we geleerd dat de gedupeerde Internet gebruiker onmondig is, geen duidelijk beeld heeft van de problematiek en zich hierdoor ook niet goed weet uit te drukken, zeker als het om technologische problemen.

We hebben inmiddels een 5-tal jaar ervaring en hebben onze diensten gaandeweg aangepast aan de verzuchtingen van de "klager". Het resultaat is een 3-ledige aanpak. Klachten over aankopen of verkopen via Internet, veiligsites, e-shops, 2de hands of andere hebben wij een specifiek formulier ontworpen. Voor andere problemen, vooral te maken met bvb providers, dienstenleveranciers of andere is een eenvoudiger formulier opgezet. Tenslotte voor DAD GmbH - het beruchte Belgisch Internet Register hebben wij een specifiek formulier voor registratie opgebouwd.