LINKS

Weldra zal u hier een reeks links vinden naar websites die een meerwaarde hebben inhet beantwoorden van cybercriminaliteitsaspecten. Uiteraard kunnen we niet alle sites oplijsten doch de meest waardevolle voor u als "internet-gedupeerde" zullen zeker niet ontbreken.

FOD Economie

De FOD Economie biedt u twee mogelijkheden.

  • U wilt snel en met zo weinig mogelijk kosten tot een minnelijke regeling komen via Belmed
  • U wilt de feiten aangeven door een klacht in te dienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) van de FOD Economie. Die heeft als taak toezicht uit te oefenen op de goederen- en dienstenmarkt. Ze waakt er in het bijzonder over dat de verkopers de geldende economische regelgeving naleven. Eén van de taken van de ADCB is om, in het algemeen belang van de consumenten, een halt toe te roepen aan illegale handelspraktijken. Uzelf kunt de ADCB trouwens helpen door haar op de hoogte te brengen van de praktijken waarvan u het slachtoffer werd, om te vermijden dat andere consumenten er op hun beurt aan ten prooi zouden vallen.

http://www.ecops.be
ecops logo

eCops is een online meldpunt waar jij als internetgebruiker misdrijven op of via het internet kan melden.
Je hoeft je niet te bekommeren over “Wie is er nu juist bevoegd?”, eCops zorgt ervoor dat jouw melding door de bevoegde dienst wordt onderzocht.

ChildFocus

De Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen werkt onder de naam Child Focus. Het is een stichting van openbaar nut.
Sinds 1998 stelt de Stichting zeven dagen op zeven en 24 uur op 24, zowel op nationaal als op internationaal vlak, alles in het werk om vermiste kinderen terug te vinden en hun seksuele uitbuiting tegen te gaan.

Onderstaande links verwijzen naar een reeks ombudsdiensten zowel nationaal als regionaal :

Internationale links :

Nederland : ConsumentenWijzer : http://www.consuwijzer.nl/

Opzoeken bedrijf in UK : http://www.companieshouse.gov.uk/info

Algemene zoeksite voor diverse landen : http://www.rba.co.uk/sources/registers.htm