Aankoop/verkoop klachten

Door het ontbreken van de benodigde subsidiŽring zijn we genoodzaakt onze dienstverlening te staken. Doorheen de tijd hebben wij inmiddels meer dan 1100 dossiers/klachten ontvangen en behandeld. Onze werkwijze was vooral geaccentueerd op het helpen vinden van de juiste dienst of overheid om aan de voorliggende klachten een antwoord te bieden.

Wij verwijzen nu graag naar de diensten opgezet door de overheid, zowel Belgisch als Europees. Uiteraard blijven wij op de voet de zaken volgen en zullen wij niet aarzelen om desgevallend de nodige aandacht te vragen voor onopgeloste zaken.

Klachten met betrekking tot Belgische partijen kunnen best worden aangemeld bij de 'economische inspectie' - FOD Economie. Dit kan eventueel ook online gebeuren via deze link. Voor klachten of meldingen met niet Belgische partijen kan men terecht bij het Europees Centrum voor de Consument (ECC).