PROTESTEREN VAN DE FACTUUR

 

(plaats en datum)

 

 

Aan .... naam bedrijf                        

 

 

 

 

                                     

 

Geachte,

 

 

Betreft : factuur nr. . . . . . . . . . . . .

 

 

Met dit schrijven wens ik uw factuur met nr. . . . . . . . . . . . ., die ik ontving op . . . . . . . . . . in haar totaliteit te protesteren.

 

Zonder volledig te zijn, kan ik alvast het volgende opmerken m.b.t. uw factuur of levering :

- de zogenaamde "bestelbon" bevatte misleidende informatie;

- misbruik van vertrouwen.

 

Dit aangetekend schrijven werd u gestuurd onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

 

Hoogachtend,