Internet Ombudsman - een dienst aangeboden door Internet Society Belgium vzw.

Enkele enthousiaste internauten die inmiddels het klappen van de zweep kennen en heel wat doorzicht hebben verworven in het analyseren van allerhande handelingen op het Internet. De Internet Ombudsman is een project van Internet Society Belgium vzw, een vereniging zonder winstoogmerk, met als doelstelling de promotie van een stabiel, toegankelijk en veilig Internet voor iedereen. Onze vereniging heeft geen overheidssteun, geen subsidiëring en evenmin sponsoring. Een eerzuchtig project dat vooral tracht de digibeten een hart onder de riem te steken en de nietsvermoedende Internet gebruiker te helpen bij dwaling in het net. Daarom vragen wij GRATIS lid te worden van onze organisatie, gewoon als sympathiserend lid kan u ons een duwtje in de rug bezorgen. Wie echter ook graag een financiële steun biedt mag dit uiteraard doen. Wij zijn u er zeer dankbaar voor.

Sinds de opstart van deze dienst (begin 2005) merken we de gestadige groei van de illegale activiteiten op het Internet. Meer en meer krijgen wij klachten van zeer uiteenlopende aard, waarbij de daders soms zeer vindingrijk zijn. Eind 2009 hadden we reeds meer dan 600 dossiers ontvangen ... en behandeld, waarvan velen met succes.

Inleiding

Sinds de komst van de breedband technologie zijn malafide praktijken uiteraard niet uit de internetwereld te bannen. En tot op heden heeft u, als Internet gebruiker, niet bepaald een 'loket' of een ‘ombudsman’ waar u met uw klachten effectief terecht kan.

Wat betekent dit nu in de praktijk ?

Wij hebben de ‘problemen’ onderverdeeld in 4 groepen, zijnde:

1. aankopen/verkopen verricht door middel van Internet (via e-mail, fora, shops, etc...);

2. problemen met hosting van websites;

3. website auteursrechten;

4. domeinnamen.

 

Momenteel behandelen we voornamelijk groep 1 Aankopen/verkopen verricht bij middel van internet.